EDUNVALVONTA

Kunta-alaa koskeva SOTE-sopimus on julkaistu. Sopimus tulee voimaan 1.9.2021

Sopimustiedot löytyy täältä